Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен организира информационна кампания за превенция на трафика на хора и киберпрестъпността

Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен организира информационна кампания за превенция на трафика на хора и киберпрестъпността, в контекста на използването на интернет за набиране, експлоатация и контрол на уязвими лица.

Основен акцент в инициативата е целенасочена работа по превенция на трафика на хора в училищна среда, с фокус безопасното онлайн общуване и предпазване на ученици от секстинг: една от най-големите заплахи свързана с размяна на снимки или клипове със сексуално съдържание и поападане в сексуална принуда и изнудване.

Ще бъдат проведени информационни срещи с родители, с цел предоставяне на информация относно рисковете за децата в социалните мрежи, с фокус методите за въвличане в трафик на хора чрез интернет и комуникационните технологии и последващото контролиране на пострадалите лица.

МКБТХ – Сливен планира и провеждане на специализирано обучение за педагогически специалисти на тема: „Привличане на родителите в процеса на превенция на рисковото поведение при децата с фокус противодействие на сексуалната експлоатация и ранните бракове”.

В рамките на инициативата ще се популяризира Националната телефонна линия за борба с трафик на хора: 080020100, чрез аидио-визуални продукти предоставени на МКБТХ – Сливен от А21 България.

С цел информиране за възможностите за докладване на компютърни престъпления и заплахи в интернет, ще бъдe представен сайтa www.cybercrime.bg на отдел „Киберпрестъпност” при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” – единствената специализирана структура сред правоприлагащите органи в Република България, работеща по противодействие на всички различни форми на сексуална експлоатация и други форми на насилие на деца в онлайн пространството.