Местната комисия за борба с трафика на хора продължава информационните срещи

С цел надграждане на стартирани през 2018 г. дейности по превенция на трафика на деца и безопасното използване на интернет, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен продължава тази линия на превантивна работа, чрез повишаване на информираността на децата в училищна възраст, както и интензивна работа с родители с цел активното им и пряко включване в превенционния процес.

В тази връзка МКБТХ – Сливен, в партньорство с ОУ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен, проведе превантивно-информациони срещи, обхващайки първо ученици от различни паралелки в 5-ти клас, а след това и техните родители.

Чрез интерактивни методи децата получиха информация какво представлява трафика на хора, как да разпознават сами рисковите ситуации и как могат да се предпазят. В отделен модул бяха обсъдени и Правилата за безопасно ползване на интернет.

Родителите бяха запоснати с актуалните форми и тенденции при престъплението трафик на хора и получиха информация за престъплението сексторшън. Чрез прожекции на тематични видеа и провеждане на дискусии се акцентира върху трафика на деца с цел просия, сексуална експлоатация и насилствен труд.

По време на организираните превантивно-информациоони срещи беше поставен акцент върху комуникацията „родители-училище-институции” и важността на добрата координация и сигнализиране при наличието на рискови ситуации.

Проведените събития са част от стартираната през 2018 г. съвместна инициатива между Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в гр. Сливен и гр. Благоевград, които създадоха специализиран превенционен продукт с цел стимулиране на родителите към това да проконтролират своите деца в общуването им в социалните мрежи и мобилните приложения за игри и запознаства, където практиката показва, че се осъществяват контакти с непознати лица.

Според Доклади на Еврпейската комисия относно напредъка в борбата с трафика на хора за 2016 г. и 2017 г., държавите членки докладват, че една от най-рязко увеличаващите се тенденции в ЕС е трафикът на деца. Отбелязва се, че начинът на действие на трафикантите непрекъснато се променя и ЕС трябва да атакува връзките между трафика на хора и други престъпления, в това число киберпрестъпността и сексуалната експлоатация онлайн.