Месечната работна заплата за Сливенска област е нараснала

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на март 2020 намалява с 1.0% и към края на юни 2020 г. техният брой е 37.6 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.5% (достигат до 10.7 хил.), докато в частния сектор намаляват с 1.6% (достигат до 26.8 хил.).

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са със 7.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те намаляват с 3.7%, а в частния сектор съответно с 8.4%.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 0.2% и е 996 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1251 лв., а за частния – 889 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 6.6% в сравнение с второто тримесечие на 2019 година.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2020 г. област Сливен е на 20-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Операции с недвижими имоти” и „Образование“.