Мерките срещу коронавируса остават и след извънредното положение

Правната комисия в НС прие поправките в Закона за здравето, предложени от правителството, с които мерките срещу разпространието на коронавируса остават в сила и след 13 май, когато изтича извънредното положение.

Промените бяха подкрепени от 14 депутати, 7 гласуваха с „въздържал се“, против нямаше.

С новите разпоредби се дава право на министъра на здравеопазването да  разпорежда противоепидемични мерки.

Предлагат се изменения, свързани със задължителна изолация и болнично лечение, и се уреждат условията и редът за задължителна изолация на хора със заразни болести, на контактните с тях лица и на лица.
Остава в сила и карантината от 14 дни за хора, които пристигат от чужбина.

С цел избягване на събирането на едно място на големи групи, с поправките в края на ІV и Х клас учениците няма да се явяват на матури.

В Административно-процесуалния кодекс изрично се въвежда двумесечен срок за разглеждане на оспорването на административен акт, издаден в неотложни случаи, както и двуинстанционност на оспорването.

С изменения в отделни нормативни актове, като Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Закона за чужденците в Република България, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за държавния служител и др., се прецизират срокове за предвидените в тях социално-икономически, финансови и здравни мерки за преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19, като част от сроковете се удължават и се разширява приложното поле на част от мерките.

Предвижда се неплатеният отпуск от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., да се зачита за трудов стаж, както и през 2020 г. за осигурителен стаж от Кодекса за социално осигуряване да се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

В рамките на предвидените екологични мерки се предлага пречиствателните станции за отпадъчни води да се осигуряват с пречиствателни съоръжения/инсталации за обеззаразяване.