Мерките, които предприе Общинският кризисен щаб срещу COVID-19, вече се изпълняват

Всички мерки, които днес предприе Общинският кризисен щаб, вече се изпълняват с необходимата сериозност и отговорност. Това обяви говорителят му инж. Снежана Кънева от отдел „Сигурност и управление при кризи“ към Община Сливен.

„Вече има доставени дезинфектанти в общинска администрация. Те ще бъдат раздадени на възлови места, където има струпване на хора и масова посещаемост. Разпоредено е неколкократно на ден да се почиства подът, санитарните възли, вратите, бариерите, така че да гарантираме на гражданите едно по-безопасно пребиваване в администрацията“, посочи инж. Кънева.

Тя допълни, че част от тези мероприятия, които бяха набелязани на днешното заседание на щаба, бяха изпълнени още миналата седмица. Проведени са срещи с всички кметове и кметски наместници на населени места. Със заповед на кмета бяха забранени прояви на спортни и културни мероприятия. Тази забрана е валидна към днешна дата и продължава да се изпълнява.

„След днешните решения бяха подготвени писма до търговските фирми, до банките, социалните заведения, културните институции, които да вземат съответните мерки. В търговските вериги очакваме да се прави дезинфекция и отвътре (на количките, бариерите). В социалните заведения са забранени свижданията. При тях се въвежда пропускателен режим за техните доставчици на храна, медикаменти“, каза още говорителят на Общинския кризисен щаб.

От транспортните фирми е изискано да се прави минимум веднъж дневно дезинфекция на транспортните средства, за начална и крайна спирка, в това число и автогара Сливен. Освен поддържане на хигиената, към банките препоръката е и дезинфекция на банкоматите, както и онлайн изпълнение на услугите, които предоставят и където е възможно.

„Другото, което днес беше изпълнено, е срещата със здравните медиатори. Беше им поставено изискване за по-добра и широка информираност сред рисковите групи, предимно от ромско население или такива, които имат по-ниска образованост“, допълни инж. Снежана Кънева и подчерта, че очаква това да е и добрата политика на общината от гледна точка превенцията срещу COVID-19.