Мерки за засилен контрол и превенция на нарушенията в животновъдния сектор бяха обсъдени на среща с областния управител Афузов

Превенцията на нарушенията и контролът в животновъдния сектор в област Сливен  бяха тема на среща на областния управител Минчо Афузов с представители и ръководители на ОДБХ, Областна дирекция „Земеделие“, сектор „Икономическа полиция“ в ОД на МВР. В нея участва и зам.областният управител Антоний Андонов.

Срещата се проведе по повод на писмо от изп. директор на Българската агенция по храните д-р Христо Вълчанов във връзка с извършени проверки в животновъдни обекти в община Котел и установени съществени нарушения на законодателството.

Проверките са осъществени от екипи на различни ОДБХ в страната. Установено е, че регистрирани животновъдни обекти реално не съществуват или, ако съществуват, то отглежданите в тях животни са по-малко от регистрираните, информира областният управител. Данните сочат, че са налице измами с ушни марки,  незаконно преместване на животни от един обект – в друг при опит да бъдат прикрити закононарушенията и др. „Всичко това заостря вниманието на много институции. Става дума за несправедливост, която поставя в недопустимо, неравностойно положение реалните стопани. Заради тези изкривявания се стига до там, че хората, които наистина се трудят,  не могат да си набавят необходимите пасища. В крайна сметка, говорим за злоупотреба с европейски и държавни средства“, заяви Минчо Афузов.

В хода на дискусията бе подчертано, че контролът при регистрацията на животинските единици и преместванията им трябва съществено да се засили, включително с чести внезапни проверки на място. Необходимо е да се обмислят нормативни промени за използването на електронни чипове за идентификация на животни. Съществуващата криза с недостига на официални ветеринарни лекари / в област Сливен те са няколко души, на средна пенсионна възраст/ не позволява да се извършват достатъчно на брой проверки на място, за да се противодейства адекватно на всички закононарушения, каквито са очакванията на обществото.  Надеждите са, че държавата ще намери решение за привличането на необходимите специалисти, които да защитават обществения интерес. Не на последно място, в нито една община в област Сливен няма изграден т.нар. „капан за животни“, където да бъдат временно настанявани оставените без надзор едри преживни животни.  Но изграждането и издръжката на капаните са свързани със значим финансов ресурс, с какъвто общините не разполагат.

Изводите и препоръките, обсъдени на срещата, бяха подкрепени и от разследващата практика на икономическата полиция. През м.г. са образувани 87 производства, свързани с усвояването на европейски средства. В момента се разясняват обстоятелства, свързани с разходването на европейски средства в животновъдни и пасищни обекти в четирите общини в областта.

Участниците в срещата ще внесат писмено предложенията и препоръките си за  подобряване на контрола в животновъдния сектор. Областният управител Минчо Афузов ще ги представи в БАБХ и земеделското министерство. „Още с встъпването на екипа ни в длъжност получихме много сигнали, свързани с животновъдството и земеделието.  Това, което позволяват правомощията ни, е да координираме действията на институциите, за да може нередностите да бъдат отстранени, а подпомагането да стигне до реалните стопани“, коментира Афузов.