Мерки за превенция на разпространението на COVID – 19 на територията на община Ямбол

Днес, 16 март, след 23:00 часа, ще се осъществи дезинфекция на спирките на градския транспорт на територията на община Ямбол.

В 6:00 часа на 17 март, вторник, ще бъдат дезинфекцирани публичните пространства, градския парк, парк Боровец и детските площадки.

Във връзка с въвеждането на мерки за превенция срещу разпространението на COVID – 19, градският транспорт на територията на община Ямбол ще се движи по празнично разписание, приложено в прикачените файлове.

Въвежда се стриктен пропусквателен режим в обособения в сградата на община Ямбол Център за услуги и информация, който работи всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа. В него ще се допуска по един потребител, който задължително преминава санитарен контрол от медицинско лице, служител на Община Ямбол, и докато не бъде обслужен, няма да бъдат допускани други граждани.

Обслужването на потребителите ще се осъществява посредством стъклена преграда, като документите се представят или услугата се заявява на служителя, след което ще се обработва и връчва на съответното лице. Потребителят е длъжен да изчака във фоайето в сградата, докато служителят изпълнява съответната услуга.

Посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници на територията на община Ямбол се преустановяват.

Заведенията за бързо хранене могат да работят при специален режим, като храната се подава от гише, без да се допускат външни лица в заведението, без да има разположени външни маси и столове за сядане. На всеки час плотът, от който се подава храната, трябва да бъде дезинфекциран. Обслужващият персонал задължително ще работи с предпазни ръкавици и маски, а клиентите трябва да бъдат на не по-малко от 1,50 метра разстояние един от друг.

Търговските обекти и магазини могат да работят при специален режим със завишени санитарно-хигиенни норми и дезинфекция. Клиентите отново трябва да бъдат на разстояние не по-малко от 1,5 метра един от друг.

Екипи на СПООР – Ямбол, полиция и РЗИ ще проверяват търговските обекти, които имат предписания как да организират своята работа. За по-големите вериги препоръчителният брой е до 20 човека, а за по-малките – до 5 души.

Посещенията на децата в детските ясли и детските градини се преустановяват, както и учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации, в това число и частните такива.

Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма, сбирки и мероприятия на пенсионерските клубове, както и тези на неправителствени организации в общественополезна дейност, НПО, които предоставят грижи и консумативи, да извършват дейността си при спазване на засилени мерки за превенция.

Културно-информационен център „Безистен“, ХГ „Ж. Папазов“, Регионална библиотека „Г. С. Раковски“, РИМ – Ямбол, „Музей на бойната слава“, Център за обществена подкрепа затварят за външни посетители, както и всички културни институти, читалища и сгради, в които се провеждат културни мероприятия, репетиции и други занимания.

Частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито се ограничават.

Дейностите, свързани с провеждане на сватбени церемонни ще се изпълняват при засилени мерки за превенция. Погребенията ще се извършват единствено на открито, с граждански ритуал на гробно място. Преустановява се извършването на траурни церемонни с граждански ритуал и ползване на траурна зала.

Дейностите, които се осъществяват в Комплекса за социални услуги за деца и възрастни, Дома за стари хора, Приюта за бездомни животни, Центровете за настаняване и Защитеното жилище, ще се извършват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите.

Всички превозвачи, които изпълняват автобусни превози, трябва да създадат организация за превенция на служителите, ежедневна цялостна дезинфекция на превозните средства, регулярно почистване на филтрите на климатиците, както и дезинфекция на всички често докосвани повърхности – дръжки, прозорци и ръкохватки, след всеки курс. При неизпълнение на предписанията ще бъде отказан достъп до автогарата на територията на град Ямбол.

Всички управители на търговски дружества, в това число търговски вериги, банки и други, работещи с клиенти, трябва да дезинфекцират по няколко пъти на ден клиентските пространства и всички често докосвани повърхности – дръжки на кошници и колички за пазаруване, парапети, ескалатори, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори, банкомати и вендинг автомати.

Въведените мерки са в сила до издаването на последващ акт, който ги отменя.

Община Ямбол отново призовава гражданите да спазват въведените мерки и санитарно-хигиенните норми.