МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен търси да назначи медицински сестри и санитари

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-„АД търси да назначи:

  1. Медицински сестри за:

1.Отделение по урология-2

2.Отделение по анестезиология и интензивно лечение -2

3.Отделение по нервни болести-2

4.Болнична дезинфекция и стерилизация-1

5.Отделение по ортопедия и травматология-2

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно – квалификационна степен: бакалавър по здравни грижи.
  • Да притежава теоретични знания и професионална компетентност.
  • Да притежава организираност, съзнателност и отговорност, дисциплинираност, умение за работа в динамична среда и екип; комуникативност, желания за усъвършенстване и професионално развитие; психическа устойчивост, спазване на морално-етичните норми в медицинската практика; вежливост; емпатия.
  • Компютърна грамотност

2.Санитари за отделения:

1.Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 1

2.Отделение по нервни болести – 1

3.Отделение по психиатрия – 1

4.Отделение по инфекциозни болести – 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Основно или средно образование
  • Да притежава умения за прецизност, акуратност, инициативност, чувство за отговорност, висока професионална нравственост, умение за работа в екип, отговорност и дисциплинираност, организираност, психическа устойчивост, конфиденциално поведение, коректност, точност и спазване на морално-етичните норми в медицинската практика, вежливост

Лице за контакт: Илка Йорданова-икономист управление на човешките ресурси, тел.за връзка 044611728