МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен обявява свободна позиция за отчетник статистически документи

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен обявява една свободна позиция за „Отчетник статистически документи“ към звено „Информационно осигуряване и контрол на медицинските дейности“.

Изисквания към кандидатите:

–          Образование – средно специално или висше икономическо със специалност статистика и икономика

–           Умения за работа в екип

–           Компютърна грамотност

Необходими документи за кандидатстване :

–          Молба по образец

–          Професионална автобиография – СV

–          Копие от диплома за завършено образование

Краен срок за подаване на документите – 13 април – четвъртък, до 12 часа.
тел. за информация – 044/611 728