МБАЛ „Д-р Иван Селимински“- Сливен обявява конкурси за началници на отделения и лаборатория

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“- Сливен обявява конкурси за началници на отделения и началник лаборатория. Кандидатите трябва да защитят идеен проект на тема: „Развитие и управление на отделението/лабораторията. Медицинска и икономическа ефективност на отделението/лабораторията, контрол върху разходите и качеството на дейността през следващите три години, съобразено с дейността на болницата, медицинските стандарти по съответните специалности и действащото в страната законодателство”.

Документи се подават в „Личен състав“ до 16.00 часа на 17.05.2024 г. включително. Вижте подробности и кои са отделенията, какви са изискванията към кандидатите и друга информация вижте в ОБЯВА Н-ЦИ ОТДЕЛЕНИЯ 2024 Г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“- Сливен обявява и конкурс за главна сестра на болницата. Кандидатите трябва да защитят идеен проект на тема: „Управление и развитие на здравните грижи в МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД за период от три години в условия на криза, при ограничен финансов и човешки ресурс и изпълнение на медицинските стандарти”.
Подробности можете да видите в ОБЯВА ГЛ.МЕД€ СЕСТРА 2024 Г.