МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ обявява конкурс за лекари специализанти, медицински сестри и акушерки

МБАЛ ”Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ-СЛИВЕН” АД ГР.СЛИВЕН, на основание Заповед № РД-19-5/04.08.2023 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл.90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.11 т.1, чл.17, ал.3 и ал. 5 и чл.47б от Наредба № 1/22.01.2015 г. на Министерството на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, ОБЯВЯВА КОНКУРС за лекари специализанти и медицински сестри и акушерки от професионално направление „Здравни грижи“ на места финансирани от държавата, считано от 01.09.2023 г.

В прикачените файлове – обявата с подробности за специалностите и заявления за специализанти и за медицински сестри и акушерки:

ОБЯВА

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ