Мариана Тошева е новият председател на Държавната агенция за бежанците

Премиерът предложи освобождаването на Петя Първанова от поста заради
незадоволителни резултати.
Петя Първанова бе освободена от поста си с решение на МС днес заради
незадоволителни резултати през годините, недостатъчна технологична и експертна
обезпеченост и готовност за справяне с бежански кризи. Въпреки, че само през
последните 3 години на Агенцията са били осигурявани средства в размер на 50
млн. лв., както от европрограми, така и от държавния бюджет, липсва изграден
капацитет и ресурси за управление на ситуацията с разселените от Украйна лица.
За нов председател на ДАБ е назначена Мариана Тошева. Тя има близо 30
години професионален опит в работата с бежанци. Започва като Координатор на
проект на ВКБООН „Местно заселване на бежанци в България“ още пред 1993г.,
по-късно се присъединява към Български хелзински комитет като „Заместник
директор на Програма за правна помощ на бежанци и мигранти, а от 2007 г. до
съвсем скоро е изпълнявала длъжността Програмен мениджър на Бежанско
мигрантска служба на Български червен кръст.
Г-жа Тошева умее да управлява и координира екипи и проекти, тя е позната
със своята толерантност и способност да общува с хора от различни култури и
среди, притежава опит в работата в мултикултурен екип. Владее немски, английски
и руски езици.