Мария Белова: С приемането на предложението ни за увеличаване на средствата по ПУДООС, ще се даде възможност за подновяване на водопроводните мрежи в Самуилово, Тополчане, Желю войвода и Крушаре

Към бюджета на ПУДООС (Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда) да бъдат добавени 200 милиона лева за изграждане на канализационни системи, пречиствателни станции и подмяна на водопроводни мрежи в малки населени места. Това предложение внесохме с колеги народни представители от ГЕРБ между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет, съобщи народният представител от ГЕРБ Мария Белова.

С приемането на предложението ни за увеличаване на средствата по ПУДООС, ще се даде възможност за кандидатстване с проекти за подновяване на мрежата в четири села – Самуилово, Тополчане, Желю войвода и Крушаре, уточни Белова.

Миналата година ПУДООС отмени свои решения за отпускане на финансиране на одобрени проекти в сектор „Управление на водите“, като ги определя като неприоритетни. Тези проекти са насочени към населени места от 2 000 до 10 000 жители, като по този начин се отне възможността за инфраструктурно развитие на малките населени места в България.

Междувременно договарянето на новата ОПОС (Оперативна програма околна среда) 2021-2027 изостава значително. Предходната 2021 година беше нулева за програмата. По всичко личи, че и настоящата 2022 година ще бъде нулева. Това означава, че проекти в сферата на околната среда и в частност във ВиК сектора ще стартират реализацията си най-рано в средата на 2023 година. Това изгубено време ще бъде фатално за населените места, в които няма изградени канализационни мрежи и пречистване, както и нерехабилитирани водопроводни мрежи, каза още Белова.

В тази връзка предложението ни е да бъдат отпуснати допълнителни средства към бюджета на ПУДООС. Средствата ще бъдат компенсирани след задействането на Националния план за възстановяване и устойчивост. По този начин 2022 няма да бъде нулева година за инвестиции във ВиК сектора, както беше 2021 по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост.

 

ПРЕСЦЕНТЪР ПП ГЕРБ