Мария Белова: Депутатите от ГЕРБ работихме за хората

Приключи мандатът на 44-то Народно събрание. В този мандат Комисията по земеделието и храните е провела 102 заседания и са разгледани 85 законопроекта, заяви нейният председател Мария Белова.

„За мен беше чест да бъда председател на Комисията по земеделието и храните в този парламент. Водени от основната цел да сме полезни на земеделската общност в България, работихме с грижа за хората, които обработват българската земя, произвеждат храната ни и създават поминък във всяко кътче на родината“, каза Белова която е и кандидат за народен представител от ГЕРБ/СДС.

В рамките на това Народно събрание бяха приети и променени редица закони, които синхронизират българското законодателство с европейските правни норми. Приети са изцяло нови Закони за храните и за маслодайната роза. Направени са съществени законодателни промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за защита на потребителите, Закона за водите и други.

Тя обобщи, че за изминалите четири години общата стойност на договорираните за област Сливен 600 частни и общински проекта са на стойност 63 млн. лева.

По ПРСР са предоставени 14 милиона лева за ремонт, рехабилитация и нови пътища, и водопреносни мрежи. Близо два милиона са за обновяване на училища. Над 650 хиляди бяха дадени за културни дейности, подпомагани по програмата, в Котел и Нова Загора. С 635 000 лева е повишена енергийната ефективност в Котел.

„Помогнахме и на земеделските производители в областта с 390 милиона лева. Това доведе до положителна заетост в сектора и увеличение на площите със селскостопанско предназначение. Използваната земеделска площ се увеличава, а същото можем да кажем и за постоянно затревените площи, обработваемата земя и трайните насаждения“, допълни Мария Белова.

Кандидатът за народен представител заяви още, че политиките в сектор “Земеделие” са успешни за цялата страна.

„Запазваме и водещите си позиции като един от основните износители от ЕС на редица селскостопански продукти – слънчоглед, лавандулово масло, слънчогледово масло, пчелен мед, пшеница, царевица, а за някои продукти и в световен мащаб – консервирани череши, слънчоглед и слънчогледово олио“, каза още Белова. Инвестиционните проекти в сектор „Земеделие“ пък имат измерението на сключени договори за близо 1.3 млрд. лв.

Целите в програмата на ГЕРБ/СДС в областта на „Земеделието“ за следващите четири години са развитие на екологосъобразно селско стопанство, постигане на модернизиран и устойчив селскостопански сектор, справедливи и стабилни доходи от селско стопанство, както и увеличено предлагане на български храни и продукти.

„В сектор “Земеделие” ще работим още за насърчаване на производството на български земеделски продукти – планински продукти, продукти със защитено географско указание и защитено наименование на произход, на храни с традиционно специфичен характер, биологично производство и преработка“, допълни Белова, която е втора в листата под номер 28 за Сливен. Тя изрази увереност, че и в следващия Парламент ще се работи екипно и ще се надгради постигнатото дотук.