Малките стопанства са най-губещи в ЕС

Малките стопанства са в икономически неизгодно положение в Европейския съюз (ЕС). Освен това те са подложени на по-голям икономически натиск спрямо по-големите предприятия. Това показва проучване на Европейската комисия (ЕК), пише Agrarheute.com.

Оттам става ясно още, че малките стопанства с под 5 ха са най-многобройните в ЕС, като броят им в последно време намалява значително по-бързо от този на големите стопанства. В същото време броят на фермите с над 100 ха земя се увеличава. Проучването е установило, че съществува значителна разлика в икономическата сила между малките и големите земеделски предприятия.

Жизнеспособни ли са малките ферми?

Според данните на Комисията броят на земеделските стопанства в Европейския съюз намалява в периода от 2010 г. до 2016 г. с около 15% до 10,2 милиона. Най-силно оредяване има при малките ферми – с под 5 ха земя. Те са намалели с почти 1/5. Въпреки това тази група все още представлява 2/3 от всички земеделски стопанства в ЕС.

Броят на стопанствата с от 50 до 100 ха е намалял два пъти по-бързо и възлиза на 3%, а при тези с по 100 ха Комисията е отчела увеличаване с 6%. Около 305 000, или само 3% от стопанствата, се намират в тази най-голяма група.

Изключително малки ферми в Източна Европа

Много стопанства в Източна Европа все още са твърде малки, сравнено с тези в Западна Европа, и не са достатъчно способни да оцеляват в международната конкуренция. Средният размер на фермите в Германия и Франция е 60 ха, в Обединеното кралство – почти 100 ха, а в Румъния виждаме стопанства с по-малко от 4 ха, в Полша – 10 ха, а в Италия – 12 ха.

В същото време 1/3 от стопанствата в Европа се намират в Румъния, около 13% – в Полша, а малко под 10% – в Италия. Делът на Германия възлиза само на 2,6%, а на Франция – 4,3%.

Данните на Евростат показват още, че макар броят на фермите в Европа да спада, площите, използвани за земеделско стопанство, почти не намаляват. Става дума за очевиден процес на концентрация. Съгласно това около 157 млн. ха земя са били използвани за земеделско производство в ЕС през 2016 г. – с почти 2,3 млн. ха по-малко, отколкото през 2013 г.

Малките фирми не печелят нищо

Причината за рязкото намаляване на броя на малките ферми се дължи на факта, че над половината от стопанствата в ЕС генерират земеделски доход под 4000 евро. С такива пари никой не може да преживява. Поради това хората имат ферма или като допълнителна дейност, или, както често е в Източна Европа, за самоизхранване.

В Европа само 13% от стопанствата имат доход над 50 000 евро (малко над 1,4 млн.). Други 9% разполагат с по над 100 000 евро. Икономическата мощ на фермите се разпределя между европейските страни по съвършено различен начин – през 2016 г. около 17% от земеделската продукция, произведена в ЕС, е заслуга на френските фермери. Земеделците в Германия допринасят с 13%, италианците – с 12%, а испанците – с 11%.

Така, макар 1/3 от фермите да се намират в Румъния, страната произвежда едва 3,4% от земеделската продукция в ЕС. Икономическата сила и конкурентоспособността на най-малките стопанства в северната ни съседка са доста слаби.

Почти никакви директни плащания към малкия бизнес

Интересно е и разпределението на директните плащания и субсидии спрямо размера на стопанствата, тъй като това по същество се определя от обработваемата площ.

Според Комисията около 3/4 от всички ферми получават едва 16% от плащанията, т.е. максимум 5000 евро на ферма от тази група.

Плащанията в размер на над 100 000 евро са насочени към 0,5% от стопанствата. Изчисленията показват, че те получават общо толкова, колкото 3/4 от най-малките стопанства в ЕС.

Разбира се, има и значителни разлики в плащанията, постъпващи от Брюксел, между европейските страни. Франция получава земеделска премия малко над 9 млрд. евро на година – повече от всяка друга страна. За Испания тази сума възлиза на близо 7 млрд. евро, а за Германия – 6 млрд. евро. Полша получава 4,6 млрд. евро, а Румъния – 3 млрд. евро.