Малки лазарки за първи път обиколиха за здраве домовете на пъдаревци

На Лазаровден Народно читалище „Пробуда-1928 г.“ в село Пъдарево организира за първи път ритуала „лазаруване“, в който се включиха 10 моми от селото.  Младите момичета се бяха пременили в традиционни фолклорни носии и тръгнаха от центъра на селото да обикалят къщите му.

Момите, водени от водачките си Илияна и Стефания пяха и танцуваха обредни лазарски песни и танци, с които благославяха за здраве, щастие и берекет, а стопаните, които посетиха им се радваха и гощаваха.

„Надяваме се, че момичетата, които се включиха днес в лазарския ритуал, ще могат да показват на новите лазарки през следващата година песните и наричанията, посветени на Лазаровден“, посочиха от местното читалище. Те допълниха, че традициите трябва да се спазват и тачат, тъй като носят не само вълнение сред участниците, но и усмивки и щастие по лицата на местните хора.

На Велика събота пъдаревските момите ще боядисват събраните яйца, с които ги дариха стопаните, които посетиха в днешния ден, а на Велика неделя всички ще се чукнат с тях и ще се поздравят със светлия празник – Възкресение Христово.