Малчуганите от Детска градина „Зорница“ се включиха в днешния спортен празник

В Детска градина  ,,Зорница” в село Гавраилово днес се проведе спортен празник.

Инициативата е организирана от екипа на Общностен център- Сливен  и включваше спортни и щафетни занимателни игри с децата. В края на празника всички участници получиха награди.

Проектът ,,Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен” е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.