Лятното училище в Общностен център-Сливен продължава и през юли и август

Лятното училище, организирано от Общностен център-Сливен, ще продължи и през месеците юли и август. В него могат да се включат деца в предучилищна възраст / от 5 до 7 год. възраст/, oт уязвими семейства, деца с увреждания, деца със специални образователни потребности, на които предстои да постъпят в първи клас.

Заниманията се провежда от 9 до 12 ч., на три групи от по 15 деца. Те включват:

– Осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища.

– Игри в съответствие с предпочитанията на децата.

– Организиране и провеждане на състезания и викторини в края на работата на всяка група.

– Дейности, насочени към преодоляване на изоставянето по отношение на придобиването на социални умения.

За заниманията на всяка група ще се изготви цялостна програма.

Проект ”Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност за равен старт в училище”, е напълно безплатна.

За повече информация на телефон:

гр. Сливен

ул. „Пейо Яворов” №68

044/66 73 40