Литературен конкурс „Ичера – минало, настояще и бъдеще“

ЦЕЛ:Стимулиране творческите изяви на творци, които пишат за Ичера, ичеренската земя, за живота и вълненията на хората, живеещи в сърцето на Балкана.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 1. Конкурсът се провежда всяка година, като първият е организиран и проведен през 2017 година.
 2. Конкурсът се организира и провежда от Кметство с. Ичера и народно читалище „Зора“-с.Ичера.
 3. Журито е с 3-членен състав, единият от които е представител на с.Ичера.
 4. Наградният фонд в конкурса се осигурява от Кметство с. Ичера и от дарители.

РЕГЛАМЕНТ:

 • В конкурса могат да участват творци, без ограничения на възрастта.
 • Всеки участник в конкурса има право да представи за участие до 2 стихотворения, цикъл от стихове/до 2 печатни страници/, разказ/до 4 печатни страници/, есе/до 2 печатни страници/по посочената тематика.
 • Конкурсът е явен. Текстовете да бъдат придружени от следната информация: име, адрес и телефон.
 • Творбите да бъдат напечатани/не се приемат творби в ръкопис/ и да се изпращат на електронния адрес на читалище „Зора“ biblioteka_ichera@abv.bg
 • Краен срок за изпращане на творбите, придружени от изискваната информация за авторите им:  06.08. 2020 година.
 • Всеки награден получава грамота и предметна награда.
 • Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в навечерието на празника на селото, ако епидемиологичната обстановка позволява.
 • Творбите от конкурса ще бъдат отпечатани в сборник „ЗАВИНАГИ В СЪРЦЕТО“-част 3/при осигурено финансиране/, който ще бъде представен за празника на с. Ичера на  Димитровден!