Листата на ПП МИР в Сливен

Мартин Благоев Адвокат Завършил Бургаския свободен университет Приоритети: Високи технологии и екологично чисти производства

 

Стефан Ловчалиев
Икономист
Завършил Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов
Приоритети: Транспорт, инфраструктура и логистика
Ваня Робето
Икономист
Завършила БСУ гр. Бургаския
Приоритети: Туризъм
Цветан Христанов
Мениджър
Завършил университет „Проф.Д-р Асен Златаров“ – гр.Бургас
Приоритети: Туризъм
Георги Кочев
Предприемач
Приоритети: Селско стопанство и екология
Драгомир Дечев
Предприемач в строителството и селското стопанство
Завършил ХТМУ – гр. София
Приоритети: Транспорт, инфраструктура и логистика

ПП МИР определя четири приоритетни отрасли в своята програма, които са изключително важни за повишаване ефективността на българската икономика и повишаване благосъстоянието на българските граждани:

– туризъм;

– селско стопанство;

– транспорт, инфраструктура и логистика;

– високи технологии и екологични чисти производства.

ПП МИР предлага въвеждането на социалното-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Неговата същност е в балансираното обединяване в едно действието на принципа на свобода на пазарите, принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото като цяло.

Социално-пазарното стопанство е доказана практика, която е единствено адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство. Тя ще измъкне България от сегашната криза и безизходица и ще направи българското икономическо чудо и ще превърне България в силна социална и индустриална държава.

Реализацията на всички предложения на ПП МИР ще доведат до постигането на следните основни цели:

  1. Всеки български гражданин да живее в комфортна среда. А това включва жилище и достъпна инфраструктура: транспортна, енергийна, комунална, както и екологично благополучие.
  2. Всеки български гражданин да получава качествена медицинска помощ.
  3. Всеки български гражданин да има работа, която да му осигурява устойчив и постоянно повишаващ се доход, както и достоен стандарт на живот.
  4. Независимо от доходите на семейството всички децатада имат възможност да получат достойно образование и да реализират своя потенциал. Това ще гарантира най-доброто и перспективно развитие на съвременната българска икономика. Икономиката е за хората, тя не е средство, а цел.

Време е за новото поколение в българската политка и нов модел на развитие и активни граждански действия!

ПП МИР с номер 16 в бюлетината!