Личните лекари вече могат да извършват електронни прегледи

Всички общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и специалисти в извънболничната медицинска помощ вече могат да регистрират електронни прегледи и да издават амбулаторни листи в електронен формат. Нововъведението е част от новия модул „Е-Преглед“ на Националната здравноинформационна система (НЗИС), който дава възможност за пълно електронно документиране и съхранение на всички извършени медицински прегледи, съобщават от „Информационно обслужване“ АД.

Документите, създадени от „е-преглед“, ще са основна част от личното медицинско досие на всеки пациент и чрез тях се свързват вече работещите модули „Е-Рецепта“, „Е-Направление“ и „Е-Имунизация“. Така пациентите и оторизираните здравни лица ще имат пълна проследяемост и история на заболяванията, диагнозите, назначените терапии, изследванията, изписаните лекарства и др., без да се налага пациентите да разнасят със себе си папки с хартиени изследвания, епикризи и амбулаторни листи. Предвидена е техническа възможност и за добавяне в системата на документите, издадени извън НЗИС.

„Е-Преглед“ може да работи с всички видове медицински прегледи – при ОПЛ и при специалисти, включително и със съществуващите амбулаторни листи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Министерството на здравеопазването и „Информационно обслужване“ канят всички лекари и техните софтуерни доставчици да се включат в пилотното ползване на новия модул.