Курсове по терапия за деца с гръбначни изкривявания организира Центърът за деца с увреждания и хронични заболявания

Центърът за комплексно обслужване на деца с уреждания и хронични заболявания – Сливен разширява обхвата на дейността си с нова услуга. Организирани са курсове по физикална терапия и изправителна гимнастика за подобряване стоежа за деца и младежи, на възраст от 7 до 18 години, с гръбначни изкривявания. Това съобщи директорът д-р Петя Балулова на среща с областния управител Веселин Вълчев, в която участва и д-р Руска Великова, част от екипа-специалисти.  Целта на срещата бе да бъде представена работата на институцията и да бъде популяризирана дейността му.

     „Центърът е най-младата държавна структура в Сливенска област, разкрита от Министерството на здравеопазването. Дейността й е насочена към деца, които имат нужда от непрекъснати грижи и продължителна рехабилитация. Като родители, всички сме особено чувствителни за всичко, свързано с децата ни. Обществото ни не може да стои встрани от проблемите на децата с подобни заболявания и техните семейства“, отбеляза областният управител.

       Институцията работи от края на февруари м.г. и предоставя безплатни, индивидуални, почасови специализирани грижи за рехабилитация на деца от 0 до 18 години. Към момента работи с 45 деца със заболявания на централната и периферна нервна система, ортопедични заболявания, гръбначни изкривявания, генетични заболявания, с недоносени деца, с аутизъм, хиперактивност и др.  „Основното е, че грижата е насочена не само към децата, а и към техните родители. Тези деца боледуват по-често, имат затруднения в говора, понякога изостават с нервно-психическото си развитие. Освен услуги на място, предоставяме и мобилна услуга – вкъщи или в социални институции“, информира д-р Балулова.  Центърът среща активна подкрепа в дейността си от областната МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, Специализираната болница в Котел, Центъра за майчино и детско здраве към УНИЦЕФ. В процес на обхват е на деца с хронични заболявания и увреждания в общините Твърдица и Котел.

       По време на разговора бяха обсъдени възможностите за по-голям обхват на деца в Сливен и останалите общински центрове, както и в отделечени населени места или селища с големи социално-уязвими групи. „Оказваме пълна подкрепа за Вашата дейност и, според правомощията ни, ще направим необходимото за него да бъдат информирани повече нуждаещи се семейства“, заяви Веселин Вълчев.

      ЦКОДУХЗ – Сливен е разкрит в сградата на бившия Център за медико-социални грижи за деца /Дом „Майка и бебе“/. Служителите от закритото заведение, които не са в пенсионна възраст и са изявили желание, са назначени на работа. В момента екипът е от 27 квалифицирани специалисти, сред които лекар, физиотерапевт, педиатър, рехабилитатори, логопеди, педагози. За да ползват грижата и помощта на центъра, родителите на трябва да представят само амбулаторен лист и мнение на личния лекар за нуждата от рехабилитация.  Подробна информация може да бъде открита на сайта му http://ckoduhz-sliven.com/deinosti