Кучетата на каишка само край блоковете в Стара Загора

Разходката на домашни любимци трябва да се извършват в радиус до 250 метра от постоянния или настоящ адрес на собственика, определя със своя заповед кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров. Ограничението е във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19.

Вчера по нареждане на градоначалника бяха заключени и всички градинки за свободна разходка на кучета.

Забранява се събирането на повече от двама пълнолетни на открити обществени места, както и на събирането на група от малолетни и непълнолетни от три или повече лица, на открити обществени места.

Заповедта на кмета регламентира и начинът, по който клиентите на магазини ще изчакват реда си извън търговския обект. Те трябва да бъдат на разстояние един от друг на по-малко от 2 метра, като при осъществяване на своята дейност, управителите на търговските обекти да осигурят на своите изчакващи клиенти, необходимото разстояние, като се запази организацията за ограничаване на намиращите се вътре в търговския обект.

При неизпълнение заповедта на нарушителите ще бъде наложено наказание, съгласно чл. 31 от Закон за административните нарушения и наказания. Наказания са упълномощени да налагат полицейски служители при ОД на МВР – Стара Загора, длъжностни лица от звено „Общинска полиция“ при Община Стара Загора, длъжностни лица от звено „Инспекторат“ при Община Стара Загора, длъжностни лица от звено „Общинска охрана“ при Община Стара Загора.