КТ „Подрекпа“ предлага учителите да минат към втора категория труд

Снимка: Pixabay

В учителската професия има прекомерна феминизация и нарастваща средна възраст на работещите в системата, както и липса на мотивация на младите българи, обучаващи се или завършили вече педагогически специалности, да упражняват учителската професия. За това предупреждават от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, цитирани от News.bg

Те са категорични, че в страната има сериозни проблеми, свързани с формирането на националните политики по отношение на училищното образование. Според тях много от тези проблеми са свързани с това, че политиките се разработват без достатъчно участие на социалните партньори в лицето на учителските синдикати.

По тази причина от синдиката отправят няколко предложения към политическите партии относно приоритетния за бъдещето правителство отрасъл „Образование“.

Те предлагат въвеждането на национална образователна политика за приоритетно финансиране на образователната система, като постигане на средства за образование на минимум 6% от БВП /препоръчани от ЕС/, заложени в ЗПУО и потвърдени в Закона за държавния бюджет. От синдиката подчертават, че въпреки увеличението на учителските заплати образователните институции страдат от хронични финансови дефицити и решения на парче няма да извадят образованието от недофинансирането. Проблемът се изостря и от несъвършеното разпределение на финансовите средства към образователните институции.

Друго от предложенията е прекатегоризацията на учителския труд към втора категория труд. Това според синдиката би била правилната национална политика за превенция на здравето на учителя и предотвратяване на т.нар. „бърнаут“ синдром. Настоява се да се намали натоварването на всички учители след 50 години с един час седмично и на година платен отпуск за квалификация и рехабилитация при изработени 4 в системата.

От синдиката настояват и за подобряване качеството на управление на образователните институции. За целта те предлагат:

 • Мандатност на директорската длъжност в образователните институции;
 • Реформиране на националната политика за избор, ценз, управленчески опит и времетраене на длъжността „директор на образователна институция“ с участието на учителите и техните организации;
 • Възможности за вертикално израстване на педагогическите специалисти;
 • Подобряване на социалния диалог;

Синдикат „Образование“ настоява и за поправки в ЗПУО. Сред наложителните промени, които откроява, са:

 • Преминаване на детските градини към делегирани бюджети;
 • Ефективно намаляване на административната тежест;
 • Участие на синдикатите в атестационните комисии за учители и директори;
 • Въвеждане на оценка за дисциплината на учениците;
 • Вменяване на повече отговорности на родителите;
 • Намаляване броя на учениците в паралелки и групи;
 • Задължително въвеждане на училищен изпит след всеки клас в начален етап и повтаряне на класа при неусвояване на образователния минимум;
 • Отпадане на НВО в четвърти клас
 • Един вариант на учебник по общообразователните предмети и МОН да издава учебниците, за които плаща;
 • Реално намаляване на обема и трудността на новия материал към 40%, за сметка на 60% проектно базираното обучение и практическите упражнения;
 • Увеличаване броя на психолози и/или педагогически съветници във всяка образователна институция;
 • Изравняване на нормативите на всички педагогически специалисти към 648 часа годишно, с отпадане на седмичната дискриминационна норма на учителите в начален етап;

Друго предложение е при ранно пенсиониране да се получава добавка от УПФ и след навършване на изискуемата възраст за пенсиониране.

По отношение на заплатите от синдиката изискват да се гарантира ръст на възнагражденията на работещите в системата на предучилищното и училищното образование, с минимално ежегодно увеличение от 10%.