Кризисни В и К – обекти в 25 малки населени места са включени в списък за ремонти

Областният управител Чавдар Божурски свика среща с ръководството на „В и К – Сливен“ ЕООД, с общинските кметове или техни заместници и експертите от Асоциацията по В и К, на която бяха обсъдени предстоящите кризисни ремонти на инфраструктурата в малките населени места от областта. Те ще бъдат финансирани със заем от 10 млн.лева, който държавният „Български В и К холдинг“ ще отпусне на водния оператор. Възможността за това бе договорена при неотдавнашното посещение на областния управител в МРРБ и проведените разговори със зам.министър Николай Нанков и ръководителя на холдинга Илиян Илиев.  

Участниците в срещата прецизираха списъка, изготвен от „В и К –Сливен“, и дадоха съгласието си за приоритетно извършване на спешни ремонти или подмяна на компрометирани съоръжения или части от водопроводи в 25 населени места в областта. Те бяха определени според числеността на обслужваното население и степента на натрупаните проблеми: затруднено редовно питейно водоснабдяване, загуби на вода, увеличени разходи на водния оператор за ел.енергия заради използването на помпените системи. На срещата бяха обсъдени процедурите, които ще могат да осигурят достъпа до финансиране и изпълнението на проектите в краткосрочен план. „За част от обектите има готови проекти, което улеснява задачата ни. Убеден съм, че с ремонтите на кризисните обекти ще бъдат решени дългогодишни проблеми и ще се подобри качеството на живот на жителите в селата“, коментира областният управител Чавдар Божурски.  

Предстои инвестиционното предложение да бъде изпратено в „Български В и К холдинг“ ЕАД.