Кризисен център и център за бездомни ще отворят врати в Сливен през есента

В Сливен се оборудват Кризисен център и Център за бездомни, които ще отворят врати през есента. Това каза в интервю за БТА заместник-кметът по икономическо развитие инж. Стоян Марков. Община Сливен ще кандидатства за разкриване на двете услуги като държавно делегирана дейност.

Строителството и пълното оборудване на сградите се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 1 999 750,64 лв.

Сградите се намират в кв. „Комлука“, състоят се от един приземен и три надземни етажа. Пригодени са за лица в неравностойно положение, като във всеки център е монтиран асансьор и са обособени съответните помещения и санитарни възли. Капацитетът на всяка сграда е до 20 потребители.

В Центъра за временно настаняване на бездомни  ще се осигурява място за живеене за хора, останали без подслон, за срок до 3 месеца в рамките на календарната година. Услугите в центъра ще са насочени към включването на потребителите в курсове за квалификация и преквалификация с цел последващо намиране на работа и подпомагане на социалната им адаптация.

Кризисният център за жертви на насилие е предвидено да осигурява комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Услугата ще се предоставя за срок до шест месеца и е насочена към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

„През последните четири години в града са заработили шест нови социални центъра, от които имаше крещяща нужда, заяви Стоян Марков. Сред тях са за деца с увреждания, за възрастни хора с ментални и психични проблеми. В момента текат довършителните работи и обзавеждането на двата центъра, свързани с бездомните и пострадалите от насилие“, допълни той.