Криминалисти изнасят лекции за вредата от наркотиците

Четвърта по ред среща се проведе вчера в сградата на ОДМВР-Сливен на ученици от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”  и полицейски  служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност”. Инициативата е на ръководството на гимназията. Темата на срещите е наркотиците и вредата от тях, като целта е учениците да се запознаят с рисковете, които крие употребата на наркотични вещества. Лекциите се водят от инспектори от сектор „Противодействие на криминалната престъпност”, които работят по линия „Наркотици” и са запознати в детайли с проблема. По време на срещите учениците се докоснат до пряката работа на полицейските служители, запознават се с реални събития и съдби на хора, повлияни от наркотиците. Могат да видят вредата която те причиняват, както на хората, изпаднали в зависимост, така и на хората,  извършващи престъплението.

На вчерашната среща беше представен проектът на Пламена Зенгинова, ученичка от 11 клас в същата гимназия. Той е озаглавен „Психоактивни вещества и видове наркотици”. Идеята на 17-годишното момиче е да запознае своите връстници  с основните видове наркотични и упойващи вещества, на които всеки може да стане жертва, и влиянието им върху организма и психиката на хората.

По време на срещите полицаи и ученици беседват и коментират житейските ситуации, които могат да принудят човек да посегне към наркотиците.  Обсъждат важността всеки един от тях да успяват да реализира своя потенциал и цели, без наркотични вещества, запазвайки живота и здравето си.

Противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества, остава приоритетно в работата на ОДМВР-Сливен. Ръководството на дирекция е отворено за сътрудничество в проекти, инициирани от страна на останалите институции, партньори на  МВР по изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците, което включва широко участие на държавни и общински институции, частния сектор и структури на гражданското общество.