Кредитите може да поскъпнат през 2021 г., прогнозира БНБ

търг новини Котел

Темпът на растеж на кредитирането на нефинансови предприятия и домакинства през последното тримесечие на 2020 г. продължи тенденцията си за забавяне. Допълнително забавяне в показателя може да се очаква от второто тримесечие на 2021 г., за което влияние ще окаже постепенното изтичане на банковия мораториум. С края на кредитната ваканция, може да се очаква ръст на необслужваните кредити в банковите портфейли, което вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити. Това прогнозират експертите от Българска народна банка (БНБ) в своя тримесечен бюлетин „Икономически преглед“, цитирани от „Монитор“

От БНБ предвиждат, че в същото време депозитите на хората ще продължат да растат. Темпът на растеж на спестяванията в банките на нефинансови предприятия и домакинства остана сравнително висок към края на 2020 г., а очакванията са тази тенденция да продължи и през първата половина на 2021 г. Причина за това са желанието за поддържане на спестявания заради пандемията и продължаващото отлагане на потребление на някои стоки и услуги от страна на домакинствата и ограничената инвестиционна активност на фирмите.

През третото тримесечие на 2020 г. реалният БВП на България се повиши с 4.3% на верижна база, което се определяше от растежа на всички компоненти на вътрешното търсене, докато приносът на нетния износ бе силно отрицателен.

От централната банка обясняват, че разхлабването на ограничителните мерки в другите страни от ЕС и в България, както и въведените целеви фискални мерки в подкрепа на домакинства и фирми, били сред основните фактори за растежа на реалния БВП.

През този период се отчита подобрение в условията на пазара на труда спрямо второто тримесечие.

„При допускането за удължаване на противоепидемичните мерки в България и в основните ни търговски партньори до края на първото тримесечие на 2021 г. очакваме плавно възстановяване на икономическата активност, което да бъде по-изразено през второто тримесечие на годината“, пишат още от БНБ.  Прогнозите за първата половина на 2021 г. са да има плавно ускоряване на инфлацията.