Кражби и хулиганство – стряскаща статистика за престъпления, извършвани от деца през 2021 в Сливенско

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни през 2021 г. в област Сливен. Това сочи статистиката за противообществените прояви на тази възрастова група, оповестена от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Извършители на кражби са 143 деца, или 69,1 на сто от всички малолетни и непълнолетни, преминали през Детската педагогическа стая. От тях най-висок е делът на извършителите на кражби от домовете – 48,2 процента (69 души). Втори по численост са престъпленията, свързани с унищожаване и повреждане на имущество (27), грабежите, случаите на хулиганство и нанасяне на телесни повреди са по шест, пет са кражбите на коли, четири са престъпленията, свързани с наркотици, и три – с блудство.

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2021 г. са 69, от които 48, или 69,6 процента, са момичета. Най-голям е броят и делът на пострадалите от блудство – 8 деца, и от нанесени телесни повреди – 7 деца.

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 339 малолетни и непълнолетни за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. През периода местните комисии са наложили 307 възпитателни мерки на 203 деца.