Красимир Вълчев обеща още инвестиции за сливенските училища и учители

За да има ускорено социално – икономическо развитие и модерно общество, утвърдените политики в образованието трябва да продължат. Това заяви по време на онлайн среща с учители и директори на учебни заведения от Сливен и други населени места министърът на образованието и водач на листата на ГЕРБ и СДС в Стара Загора Красимир Вълчев. В дискусията се включиха педагозите – кандидати за народни представители, директори на 21 училища и детски градини, учители, представители на трите учителски синдиката, както и работодателската организация на директорите.

По време на срещата образователният министър заяви, че поетите от правителството ангажименти са изпълнени и припомни, че това са двойното увеличение на учителските възнаграждения, механизмът за обхващане и интеграция на децата и учениците в образователната система, модернизиране на образователната и материалната инфраструктура. Изградени са модерни STEM центрове в над 260 училища, за което са осигурени през последните две години 40 млн. лв. „Ще бъде утвърдена политиката за инвестиции в образованието. Учителските заплати ще се поддържат на равнище от над 125% спрямо средното за страната възнаграждение, защото само така може да бъдат мотивирани и бъдещите млади специалисти в образователната сфера. В програмата на ГЕРБ и СДС по отношение на образованието ще се наблегне на надграждане на постигнатите цели и успешни практики от отминалия мандат. Продължаваме да инвестираме в образованието и да надграждаме постигнатото“, каза още Красимир Вълчев.

Той обяви, че в следващите години средствата за системата на образованието ще са повече, ще се завършат промените в системата, насочени към развитие на ключовите компетентности и уменията на 21-ви век, насърчаване на образователните иновации и повишаване мотивацията за учене.

“Адекватно на настоящата икономическа ситуация увеличихме приема в IT профили и професии, стартирахме “Компютърно моделиране” от трети клас и програмата “Обучение за IT кариера. Инвестирането в нови технологии и модерна образователна среда ще продължи с изграждането на STEM центрове във всяко училище. В новите реалности разработената от Министерството на образованието и науката облачна структура е основа на персонализираното обучение, а следваща крачка към електронизацията е всички кабинети да имат възможност за фронтално електронно обучение”, каза Красимир Вълчев.

„Ако хората ни гласуват доверие на 4 април ще продължим с усилията за стимулиране и модернизиране на професионалното образование, да инвестираме приоритетно в създаването на условия за приобщаване на всяко едно дете в образователната система, както и да инвестираме приоритетно в електронизация на обучението, спортни игрища, кабинети и достъпна архитектурна среда в образователните институции, саниране, ученически общежития“, обяви Красимир Вълчев.

В област Сливен ще продължат инвестициите в училищата и детските градини с цел модернизация и качество. Ще бъдат изградени три нови детски градини, ще се ремонтират други три детски заведения, ще се изградят физкултурни салони и площадки. Ще се подобри материално-техническата база на държавните професионални гимназии в областта. Продължава изграждането на STEM центрове в сливенските училища.

По време на срещата бяха обсъдени Механизмът за задържане на децата в училище, облекчаването на административната тежест за ръководителите на учебните заведения, атестирането на учителите. Участниците в дискусията изразиха увереност, че ще продължи надграждането на добрите политики в сферата на образованието.