Котленски килими и български шевици грейнаха върху фасади на сгради в Котел

Кметът на Община Котел – Коста Каранашев, зарадва всички жители и гости на възрожденския град, с нови артистични стенописи, изобразяващи български шевици и мотиви от котленски килими. Емблематичните за арт-формата изпълнения много бързо се превърнаха в ексклузивно преживяване за всички, които са ги видели. Котленските стенописи, все повече се възприемат като важна част от градската среда, не само като туристическа атракция, но и като галериен артефакт.

Идеята на кмета е да превърне Котел в първия град в България, а защо не и в света, с цялостна външна градска концепция, показваща българската шевица и най-известният занаят в региона- килимарството. По нея се работи вече втора година, а работата беше възложена на Станислав Трифонов- Nasimo, „Файн Арт Фекчъри“ ЕООД и „СВЕ СИ АЙ“ ЕООД. Изпълнението на амбициозния проект бе поверено на художника Светлозар Янков–Sve, специализирал се в реализирането на подобен вид обекти.

Проектът се финансира от Община Котел и ще остане отворен за предложения  и през следващите години. Тогава, в истинско произведение на изкуството със сигурност ще се превърнат още 10-12 фасади, за които местната администрация вече има разрешение от собствениците. На една от тях ще бъде изобразен и образа на патрона на Котел – Георги Раковски, но за реализирането на намерението, ще се обяви кампания за набиране на средства по време на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим.

Паралелно с това Община Котел в момента кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Повишаване на атрактивността и съхраняване на природните и културно-исторически наследства на територията на община Котел” по процедура BG06RDNP001-19.597 – „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Мярка 120. По него до 2025 г. са предвидени още 105 кв. м., които ще бъдат изрисувани с мотиви от котленски килими и български шевици.

Община Котел благодари на всички, спомогнали за осъществяването на идеята до този момент  – Общинско предприятие „БКС“- Котел, строителна фирма ЕТ „Габровец“, директора и служителите на „Център за подкрепа за личностно развитие“ – Котел, екипа на „Домашен социален патронаж“ – Котел. Заслужават големи благодарности и всички, които безвъзмездно предоставиха фасадните си пространства: Потребителска кооперация „Георги Ст. Раковски“ и семействата, живеещи в кооперация на ул. „Кръстьо Раковски“ № 6.