Котел беше домакин на семинар на тема: „Най-добри практики в Европа при внедряване на енергийно ефективно обществено осветление“

Днес, в гр. Котел се проведе семинар за обмяна на опит с участието на представители на партньорските организации – Община Котел и „Екзекютив десижън съпорт“ от гр. Осло, Норвегия. Семинарът на тема: „Най-добри практики в Европа при внедряване на енергийно ефективно обществено осветление“ беше организиран и проведен в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“, финансиран по ДБФП № ДБФП № BGENERGY-2.001-0043-010. Представителите на норвежкия партньор представиха техния опит при внедряване на мерки за енергийно ефективно обществено осветление като акцентираха на направените от тях грешки с цел същите да бъдат избегнати или минимизирани при реализацията на проекта на община Котел за модернизацията на уличното осветление в града.

Гостите бяха приети от кмета на Община Котел – Коста Каранашев. На  срещата с тях, градоначалникът повдигна въпроса за високите сметки за ток на общината поради завишената цена на ел. енергията на свободния пазар, от който се закупува. Беше обсъдена възможността да се реализират мерки за намаляване на сметките за електрическа енергия на общината чрез въвеждане на инсталации за добив на ток от възобновяеми източници, ефективността на такива системи и грешките, които не бива да се допускат при проектирането и изграждането им.