Конситуционният съд образува дело за военната помощ за Украйна

Новини Сливен съд правосъдие

„Днес, 09.01.2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 1/2023 г. по искане на 50 народни представители за обявяване на противоконституционност на Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България, прието от Народното събрание на 03.11.2022 г., обн., ДВ, бр.89/2022 г., и на Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна, прието от Народното събрание на 09.12.2022 г., обн., ДВ, бр.99/2022 г.“, съобщиха от Конституционен съд на Република България.

Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов, съобщават от съда.