Конкурс за кандидат-студенти от ромски произход обявява фондация „Здравни проблеми на малцинствата“

Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България за специалностите „Медицина“, „Фармация“ и „Дентална медицина“. Обучението се реализира по проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, съобщава здравният медиатор към Община Котел Снежа Рандева.

Конкурсът е отворен за силно мотивирани ученици, които през учебната 2023-2024 г. ще са в Х, ХI или в XII клас, както и за млади хора, завършили средното си образование през последните 5 години.

Повече за регламента на конкурса, както и формуляр за кандидатстване може намерите на следната интернет страница: https://nmd-bg.com/media/r25gvcib/reglament_roma_studnets_mu_2023_tsa-2023051300.pdf

Краен срок за подаване на документите – 15 юни 2023 г.