Конкурс за детска рисунка на тема: „Алкохолът-скритият враг на здравето“

Конкурс за детска рисунка на тема: „Алкохолът-скритият враг на здравето“ беше проведен сред ученици от третите класове на Средно училище „Константин Константинов“ – гр. Сливен.

Инициативата беше организирана от  Регионална здравна инспекция-Сливен по повод Световния ден на здравето – 7април и в изпълнение на дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести. Целта е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с употребата на алкохол и тютюн сред децата.

Участие взеха 18 деца от трети клас на Средно училище „Константин Константинов“ – гр. Сливен:

 1. Ивон Младенова Радулова 3 Г
 2. Звездомир Великов 3 Д
 3. Ванина Димитрова Димитрова 3 Г
 4. Иванина Живкова Иванова 3 Г
 5. Ванеса Даниелова Радева 3 В
 6. Стефани Иванова 3 Г
 7. Велиян Величков Великов 3 Б
 8. Иван Славов 3 В
 9. Димитър Николов Колев 3 Г
 10. Емил Пламенов Апостолов 3 Д
 11. Мирела Живкова Сурчева 3 А
 12. Мария Савова 3 В
 13. Ивайла Веселинова Енчева 3 Г
 14. Кристияна Красимирова Костадинова 3 Г
 15. Изабел Петрова 3 Г
 16. Теодор Илиянов Петков 3 Г
 17. Габриела Пехливанова 3 Г
 18. Иван Великов Иванов 3 В

Всички те ще получат награди от Регионална здравна инспекция-Сливен, осигурени от Министерство на здравеопазването по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести.