Конфискуваха почти 90 тона кори от мъждрян и 100 куб.м технологична дървесина

Близо 90 тона незаконно добита кора от дървото мъждрян задържаха
горски служители от Регионална дирекция по горите – Бургас и
Югоизточно държавно предприятие, съвместно с РУ Сунгурларе.
Нарушението на Закона за горите било разкрито на 1 юни 2023 г. при
проверка в пункт за изкупуване на недървесни горски продукти в региона.
Проверяващите открили 90 000 кг кори от мъждрян, като собственика е
притежавал документ за 3 300 кг. Останалото количество е задържано.
Образувано е полицейско дознание.
Кората и листата на мъждряна се изкупуват като ценна суровина във
всички пунктове за недървесни горски продукти, но техният добив става
само след издадено позволително и платена такса от съответното горско
стопанство. Кората се събира рано през пролетта – при започване
сокодвижението на растенията, в периода март-май. Кората от мъждрян е
изключително ценна суровина в химико-фармацевтичната промишленост.
Тя е част и от много отвари в народната медицина.
Ден по-рано горските инспектори от Регионална дирекция по горите –
Бургас установили незаконна сеч в землището на с. Факия, общ. Средец.
При обход на насаждението, служителите констатират, че има отсечени
дървета от бял бор, маркирани с контролна горска марка, които не
фигурират в позволителното за сеч. В позволителното за сеч дървесният
вид е черен бор. Задържана е наличната технологична дървесина от бял
бор в размер на 107.88 куб.м.
Проверките продължават.