Колко и как използваме интернет и поръчваме ли он-лайн ще пита НСИ в Сливенско

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Анкетьори от отдел „Статистически изследвания – Сливен“ ще посетят избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, легитимирайки се със служебна карта издадена от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Сливен може да се получи на телефон 044/613 434 в Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Сливен“.

В област Сливен ще бъдат анкетирани 132 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Сливен, Нова Загора, Кермен, Шивачево, както и в селата: Желю войвода, Чинтулово, Стара река, Любенова махала, Радево, Кипилово.

По данни на същото проучване, проведено в област Сливен за 2021 г. 83.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 73.4% от лицата на възраст 16 – 74 навършени години използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Жените в областта са по-активни от мъжете, като 77.1% от тях използват редовно интернет, при 69.3% за мъжете.