Колекторски фирми заплашват длъжници

Няма институция, която да наблюдава, контролира и регулира колекторските фирми.

Да се определи броят на телефонните разговори и срещите в рамките на работната седмица. Да се фиксира времето за общуване: делнични дни от-до, празнични дни от-до. За това настояват от Асоциацията за защита на потребителите.

Психическият тормоз над длъжниците е голям като се прилагат множество стратегии в тази посока. Има случаи, в които фирмите нерегламентирано търсят длъжниците 24 часа в денонощието, свързват се с техни роднини и ги заплашват. Понякога биват безпокоени приятелите и познатите на длъжниците. Често потребителите биват умишлено подведени и заблудени относно техните права. Не съществува и специализиран ред за оспорване или обжалване на действията на колекторските компании, а се прилага общият, посочват от Асоциацията за защита на потребителите.