Кой е „бащата на маркетинга“?

Днес, 92 навършва Филип Котлър (Philip Kotler), американският експерт по маркетинг и мениджмънт, признат от всички икономисти като „бащата на маркетинга“. Той е избран на 4-то място в класацията на Financial Times за най-големите имена в мениджмънта на всички времена, наред с Джак Уелч, Бил Гейтс и Питър Дракър.

Котлър е бил консултант в областта на маркетинговото планиране, стратегическия и международен маркетинг на редица международни компании като IBM, Michelin, Bank of America, Merck, General Electric, Honeywell и Motorola.

Един от пионерите на социалния маркетинг и топ лектор на семинари из целия свят, Филип Котлър има издадени десетки книги, включитено и преведени на български език.

Котлър твърди, че „маркетинговата цел на организацията е да определи нуждите, исканията и интересите на целевите пазари и да постигне желаните резултати по-ефективно от конкурентите, по начин, който запазва или увеличава благосъстоянието на потребителя или обществото.“

Той свързва мотива за печалба със задоволяването на потребителските желания и благосъстоянието на обществото. Според Котлър, с цел ефективно маркетиране, целта за увеличаване на потребителското благосъстояние трябва да бъде поставена в ядрото на стратегията на компанията и да бъде преследвана от всички мениджъри.

Филип Котлър разширяване покритието на маркетинга до не просто търговски операции, но също операциите на неправителствени организации и правителствени агенции. Според него, маркетингът може да бъде приложен не само върху продукти, услуги и преживявания, но още върху каузи, идеи, личности и дестинации. Според тази идея, един музей се нуждае от маркетинговите сили на Модела „4П“ – Продукт, Цена, Пласмент и Промоция, за да привлича дарения от посетителите, членове на персонала и обществена подкрепа.