КНСБ: Разходите растат, 650 лв. е заплата за бедност

На фона на растящите разходи в момента минималната работна заплата е заплата за бедност, заявяват от КНСБ. Тя покрива едва 50 на сто от необходимия доход за издръжка.

С нетната стойност на сегашната минимална работна заплата работник, който живее сам и получава 650 лв. брутен доход, може да си позволи да задели 142 лв. за битови сметки и да си купи храна за 380 лева. След като бъдат приспаднати тези разходи, в джоба му не остава нищо, показват изчисления на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, публикувани на интернет страницата на синдиката, пише Днес.бг.

Ако бъде одобрено предложението на КНСБ минималната заплата да се повиши до 764 лева от 1 януари 2022 година, то след като работникът плати сметките си и си купи храна, ще му останат 43 лв. за други разходи.

Ако влезе в сила и друго предложение на конфедерацията – за въвеждане на необлагаем минимум, то тогава работникът ще разполага с почти 110 лева повече за посрещане на други свои харчове.

Преди седмица ИССИ представи данни, според които необходимият нетен месечен доход на работещ човек от едночленно семейство е 1103 лева.

Сумата, формирана на базисна потребителска кошница, е необходима за покриване на разходите за издръжка, които включват храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт и съобщения, развлечения и почивка.

Спрямо предходното тримесечие разходите за издръжка нарастват с 34 лв., за да достигнат до 56 лв. от началото на годината, напомнят от КНСБ.

„С други думи – минималната заплата е далеч от стойностите на заплатата за издържка. В същото време на този доход всеки месец разчитат половин милион работещи българи“, заявяват от синдиката.

Затова КНСБ настоява за последователно увеличаване със 17,5 на сто на минималната заплата през следващите години. Целта е през 2025 г., при заложения темп на нарастване, да се изравни със заплата за издръжка, а през 2026 година дори да я надхвърли.

Постигането на такава адекватност на МРЗ би спомогнало да се ограничи делът на „нископлатените работници“ и на „работещите бедни“. В групата на нископлатените работници в момента попадат близо 800 хил. българи.

Ако се реализират предложенията на КНСБ, през 2025 година брутната минимална работна заплата ще е 1239 лева. Тя ще е 50 процента от средната работна заплата, която при запазване на сегашните нива на растеж годишно ще достигне 2462 лева след 4 години.