КНСБ: Брутната заплата за издръжка е 1421 лв.

Брутната заплата за издръжка е от 1421 лв., според данните на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

През септември необходимият нетен месечен доход на работещ човек, живеещ сам, трябва да е поне 1103 лева, за да може да покрие разходите, включващи храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт.

Спрямо декември миналата година има увеличение на заплатата за издръжка с 56 лева за живеещ сам работещ човек. Спрямо предходното тримесечие увеличението е 34 лева, предаде БТА, цитирана от Днес.бг.

През юни необходимият нетен месечен доход на работещ от едночленно семейство беше 1069,25 лв, а брутната заплата за издръжка – 1378 лева.

Доходите на двамата работещи възрастни в типичното българско семейство, което в момента е от двама възрастни работещи и едно зависимо дете до 14 г., трябва да са по 1279 лева брутна работна заплата на всеки от работещите, за да може семейството да живее нормално. Чисто двамата трябва да получават по 992 лева.

След 30-годишен опит в изчисляването на необходимите средства за издръжка на живота за 4-членно домакинство, през последните две години ИССИ работи за разработването на методика за изчисляване на заплатата за издръжка. Между двете понятия – „издръжка на живота“ и „заплата за издръжка“ – има различия. Изследването за издръжка на живот показва обективно необходимата за даден вид домакинство сума от средства, докато стойността на заплата за издръжка е израз на необходимия среден размер на работната заплата, която осигурява тези средства, в зависимост от броя на работещите и членовете на семейството на издръжка.

И при двете понятия се използва потребителска кошница.

Заплатата за издръжка е „измерител на доход от труд, който позволява на наетия работник и неговото семейство базисен, но социалноприемлив стандарт на живот“. Доходите, получени от заплата, трябва да бъдат достатъчни, за да се осигури активно участие в обществения и социалния живот; например, трябва да осигури „средствата и свободното време за участие в гражданския живот на нацията“, както и на адекватни средства от гледна точка на храна и подслон.

Потребителската кошница включва 479 хранителни, нехранителни стоки и услуги (без консумация на алкохол и тютюн): хранителни – 162 бр., и нехранителни стоки и услуги – 317. Приема се, че семейството живее в собствен дом (съобразно статистиката – това е ситуацията при 84 на сто от българските семейства), жилищна площ – 70 кв. м.