Кметът Стефан Радев участва в заседание на РАО „Тракия“ в Перущица

Разширено заседание на Управителния съвет на Регионалната асоциация на общини /РАО/ „Тракия“ и работна среща на кметовете от асоциацията се проведе днес в град Перущица.

Акцент в днешната дискусия бяха затрудненията на общините, породени от забавянето на държавния бюджет. В хода на заседанието бе обърнато особено внимание и на необходимостта от механизъм за компенсация на общините от резкия скок на цената на ел.енергията. Ниският ръст на заплатите в общинска администрация, като пречка за задържането на висококвалифицирани кадри, също бе сред дискутираните теми от участниците.

В рамките на визитата кметовете и гости на срещата имаха възможност да разгледат Историческия музей и Църквата „Свети Архангел Михаил“ в Перущица.

Община Сливен е член на Регионалната асоциация на общини /РАО/ „Тракия“ повече от 20 години. През месец юли 2020 г. Кметът Стефан Радев бе избран за председател на Управителния съвет на асоциацията. Основните й цели са насочени към обмен на опит и добри практики между отделните общини за оптимизация на дейността им в полза на гражданите.