Кметът Стефан Радев участва в събрание на УС на РАО „Тракия“ в община Кричим

Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от
Регионалната асоциация на общини /РАО/ „Тракия“ се провежда днес в община
Кричим. В заседанието участва и кметът Стефан Радев. От месец юли 2020 г.
сливенският градоначалник е председател на Управителния съвет на
асоциацията.
В рамките на заседанието и в контекста на актуалната международна обстановка
беше дискутирана темата за бежанците от Украйна. Участниците обсъдиха и
отменения мораториум върху придобиването по давност на държавни и
общински имоти и отражението върху общините и др. Сред дискусионните
въпроси попадна и календарът за предстоящите мероприятия през 2022 г. на
общините, които членуват в РАО „Тракия“.
Община Сливен е член на Регионалната асоциация на общини /РАО/ „Тракия“
повече от 20 години. Основните й цели са насочени към обмен на опит и добри
практики между отделните общини за оптимизация на дейността им в полза на
гражданите.