Кметът Стефан Радев с поздравление по случай 12 октомври – Ден на българската община и местното самоуправление

В Деня на българската община и местното самоуправление, който се чества на 12 октомври, кметът Стефан Радев поздравява всички свои колеги от Общинска администрация, кметове на населени места и кметски наместници.

„Използвам случая да поздравя всички колеги, с които рамо до рамо работим за каузата Сливен. Хората, с които заедно споделяме обща отговорност – да служим с чест и достойнство на града ни и общината, в името на нейните жители. Благодаря на всеки от тях за старанието и компетенциите. Пожелавам им здраве, енергия и устрем! Нека множим усилията си, защото успехите ни са за всички!“.

На 18 юни 1998 г. в Благоевград III-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България взема решение 12 октомври да бъде отбелязван като Ден на българската община. На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник, е публикуван Закон за общините и градското управление. През 1991 г. новата Конституция на Република България /чл. 1, ал. 2/ определя, че „Република България е единна държава с местно самоуправление“, а чл. 136 дефинира общината, като „основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление“. На своето заседание на 6.10.2021 г. Министерският съвет прие Решение, с което обявява 12 октомври за Ден на българската община и местното самоуправление. Правителственото решение е взето по предложение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), внесено от министър-председателя.