Кметът Стефан Радев обсъди предизвикателствата за хората с увреждания с представители на съюзните организации в Сливен

Кметът Стефан Радев покани на среща в Общината представители на Сдружение на общинска организация на инвалидите-Сливен, Сдружение „Онкологично болни и приятели“- Сливен и Организация на Военноинвалидите-Сливен. В рамките на разговорите сливенският градоначалник бе запознат с актуални въпроси и често срещани предизвикателства в ежедневието на хората в неравностойно положение. Сред поставените казуси бяха цените на билетите за градския транспорт и на картите за пътуване на хората с увреждания, входните такси за автомобили в гробищния парк, както и броят на специалните паркоместа на автомобили, превозващи или управлявани от лица с физически увреждания.

„Наясно сме с предизвикателствата, с които се сблъскват ежедневно хората от уязвимите групи и вярвам, че трябва да настояваме за по-засилена държавна подкрепа, а не да се опитваме да заместваме функциите й, което е непосилно за общините“, заяви кметът Радев. По отношение на цените на билетите и картите той посочи, че единствената възможност, е да се субсидират цените на картите. Относно картите за обществения, транспорт на хората с увреждания, кметът подчерта, че за тяхното поевтиняване, Общината не получава държавна компенсация, а за пенсионерите – тя е минимална, като значимата разлика се покрива от бюджета на Общината. Цената на редовната карта за всички линии е 90 лв., а на картата за хората с увреждания – 30 лв., като разликата също се покрива от общинския бюджет

Във връзка с въпроса за специалните паркоместа в обхвата на Синя зона, той пое ангажимент да се работи в тази посока, като броят им ще бъде увеличен.

В рамките на срещата беше обсъдена и предстоящата промяна в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на приходи от прилагане на цени за пътнически превоз на определени категории пътници. В тази връзка кметът Стефан Радев увери представителите на съюзните организации, че Общината ще подкрепи включването им в Наредбата, така че те да бъдат компенсирани от държавния бюджет, ползвайки намаления за пътуванията.

Участниците в разговорите изразиха готовност за по-чести и активни контакти в търсене на адекватни и дългосрочни решения. На срещата присъстваха още председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, ресорните зам-кметове– Румен Иванов и Пепа Чиликова, експерти и директори на общински дружества.