Кметът Стефан Радев коментира пред медиите оспорвано от областния управител решение на Общинския съвет

„Много се надявам да става дума за недоразумение“, това каза кметът Стефан Радев, помолен от представители на медиите да коментира оспорвано решение на Общинския съвет от страна на областния управител. Става дума за решение от 20 декември, с което се учредява право на строеж върху имоти общинска собственост за изграждане на фотоволтаична централа. Общинският съвет гласува правото на строеж да се учреди по Закона за общинската собственост чрез търг. Според оспорването на областния управител правото на строеж трябва да става по реда на чл. 62 от Закона за енергетиката.

„Общият ред за учредяване право на строеж е Законът за общинската собственост с провеждане на търг или конкурс, в случая е решено да е търг. От този общ ред има изключение по Закона за енергетиката – чл. 62, че може да не се провежда търг, а пряко да се учреди право на строеж. Можем да се възползваме от изключението на Закона за енергетиката и да не провеждаме търг, а директно да посочим изпълнителя. Не искаме да го правим, а напротив – искаме да максимизираме ползите за общината. В този смисъл обжалването на решението с мотива, че не се прилага чл. 62, тоест да не се провежда търг или конкурс, ми се струва меко казано несериозно“, каза Стефан Радев.

Той каза още, че областният управител има право на контрол по отношение на законосъобразността на решенията на Общинския съвети и от тази гледна точка действието му е легитимно.

„Легитимно действие е, но дали това, че имаш правото по закон да връщаш решенията за ново разглеждане означава, че трябва да прилагаш това право произволно, е отделен въпрос“, каза още Стефан Радев.

Тъй подчерта, че винаги е готов да коментира различни казуси както за тяхната законосъобразност, така и за целесъобразността им.

„Много се надявам да става дума за недоразумение, а да не е симптоматично за отношенията централна-местна власт и за това в каква плоскост ще се развиват тези отношения, защото такъв начин на работа и комуникация не е добър за никого, най-вече за гражданите“, допълни кметът.