Кметът Стефан Радев е лектор в обучение за новоизбрани кметове и общински съветници

Кметът на Сливен Стефан Радев е лектор в специализираното обучение, което Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организира за новоизбраните кметове и общински съветници на тема „Съвременно местно самоуправление в България”.

Програмата  на форума включва теми, свързани с основните правомощия на
местната власт и взаимодействието между кмета и общинския съвет, предизвикателствата в предстоящия мандат, първите задачи, пред които се
изправят органите на местното самоуправление и други аспекти на  успешното управление, съобщиха от НСОРБ.

Основният принцип в работата на НСОРБ – партньорството – е заложен и в  модела на обученията. Водещите теми на дискусиите представят кметове с  дългогодишен опит в местната власт: освен Стефан Радев – втори мандат кмет на община Сливен, Георги Георгиев – пети мандат кмет на община Тунджа, член на УС на НСОРБ, Георги Димитров – четвърти мандат кмет на община Карнобат с опит и като общински съветник и член на УС на НСОРБ, кметът на Поморие Иван Алексиев, който е начело на общината вече трети мандат, Христина Чолакова – председател на ОС на община Котел и домакинът Димитър Николов.

Участниците в обучението се запознават със съвременните принципи на  местно самоуправление  у нас и Европейския съюз, с основните задължения на кметовете, моделите за ефективно взаимодействие с общинския съвет и с централната администрация. По силата на действащи разпоредби на различни правни актове, днес кметовете имат повече от 800 различни по своя характер задължения и отговорности, свързани с прилагането на националните и местни политики.

Новоизбраните кметове и общински съветници ще разискват обстойно със своите по-опитни колеги както спецификата на основните управленски процеси, така и конкретни примери от практиката на доайените в местната власт, които правят работата на общинската администрация по-ефективна, а резултатите – по-осезаеми за гражданите. Лекторите представят интересни казуси от своята  многогодишен опит и
дават полезни съвети на колегите си от Югоизточния район.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и екипът на сдружението представят основните аспекти на подкрепа, която всяка от общините може да получава от Сдружението и водещите принципи при формиране на единната позиция на българските общини в процеса на подготовка и приемане на важни стратегически документи и законодателни актове.

Чрез НСОРБ българските общини участват активно в процеса на разработване на всички политики на национално равнище, в законодателния процес, в разработването на държавния бюджет. Сдружението представлява интересите на общините във всички консултативни формати към секторните министерства и в международен аспект. Всички теми, включени в програмата на обученията за новоизбрани кметове и общински съветници, са резултат от проведените от НСОРБ проучвания на нуждите и мненията на всички български общини.

В обучението, което се провежда в Бургас, участват представители на 33
общини от областите Сливен, Ямбол, Стара Загора и Бургас.