Кметът предлага наемателите на общинска собственост, чиято дейност е преустановена заради новите мерки, да бъдат освободени от наем

По предложение на кмета Стефан Радев, наемателите на общинска собственост в Сливен, чиито бизнеси ще бъдат засегнати от новата заповед на здравния министър, ще бъдат освободени от плащане на наем за месец декември.

„Община Сливен изпълнява всички мерки, които се предприемат от държавата. Сега сме в очакване на новата заповед на министъра, с която ще бъдат наложени редица ограничения във връзка с увеличената заболеваемост през последните дни. Във връзка с ограниченията за определени бизнеси през идния месец, на следващата сесия на Общинския съвет ще предложа да бъдат освободени от заплащане на наем за декември всички наематели на общината, чиято дейност е преустановена с акт на държавен орган, в това число бизнесите, които плащат „тротоарно право“ също да бъдат освободени от такса през декември, ако дейността им е преустановена“, заяви кметът.

Той допълни, че от понеделник няма да се налагат санкции в обхвата на „Синя зона“, поставяне на скоби и репатриране на автомобили, с изключение на местата, обозначени като „служебен абонамент“ и с изключение на автомобилите, които пречат на движението.

„Целта на тази мярка е да облекчим градския транспорт и допълнително да съдействаме за това да може да се спазва по-голяма физическа дистанция“, обясни Стефан Радев.