Кметът на Община Тунджа: С меморандума заявяваме намеренията си общият ни регион да стане един от най-силно развитите в страната

Кметът на община Тунджа Георги Георгиев поздрави община Сливен и кмета Стефан Радев за инициативата за  подписване на меморандум за сътрудничество между общините Сливен, Ямбол и Тунджа. Той подчерта, че документът заявява намеренията на ръководствата на трите общини регионът да се превърне в един от най-силно развитите икономически региони в България.

Меморандумът е отворен за присъединяване към него и на други общини, бизнеса, неправителствени и други организации от реалния икономически живот.

„Целта е да обединим усилията си нашият общ регион да се превърне в един от най-силно развитите икономически региони в България и сме набелязали първите стъпки в тази връзка по отношение подобряване на транспортната инфраструктура. Има ли добра пътна инфраструктура, това води в кратки срокове и до развита икономика“, каза Георгиев.

Според него обединените усилия ще помогнат и за влияние върху онези фактори, от които зависи вземането на подобни решения. „Нашите граждани заслужават всички усилия, които трябва да положим така, че това, което започнато, да бъде да бъде разширявано, защото това е бъдещето“, допълни той.

Очакванията му са, че всяко правителство на България ще оказва своята подкрепа общият регион да се възползва от всички възможности на европейските инструменти като Плана за възстановяване и развитие, Зелената сделка и др. „Това няма да е еднократен акт, а доста усилия, които ще продължат години напред“, каза в заключение кметът на община Тунджа.

Меморандумът за сътрудничество подписаха днес кметовете на общините Сливен – Стефан Радев, на Ямбол – Валентин Ревански и на Тунджа Георги Георгиев. Подписите си поставиха и областният управител на Ямбол – Георги Чалъков и зам.-областният управител на Сливен Антоний Андонов. Документът регламентира общите ангажименти и отношения, които страните поемат във връзка с осъществяване на сътрудничество през новия програмен период при реализиране на общи проекти и инициативи, развитие на индустриални зони и привличане на инвеститори.