Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева свика работна среща за решаване на ВиК проблемите в региона

На 8 юли 2024 г. от 10:30 ч. в залата на Общински съвет Нова Загора се проведе работна среща във връзка с проблемите на ВиК в Новозагорския регион. Тя беше инициирана от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, която изпрати покана до всички народни представители от 21-ви Сливенски многомандатен избирателен район. На нея се отзоваха Мария Белова, Татяна Султанова, Хюсеин Хафъзов, както и управителят на „ВиК – Сливен“ ООД инж. Пламен Трифонов; Васил Николов, отговарящ за ВиК дружеството в гр. Нова Загора, кметове на населени места и др.

Срещата беше открита от домакина г-жа Галя Захариева, която изложи конкретната цел на форума – обсъждането на изключително сериозния проблем с водоподаването на част от селата и спешната необходимост от реконструкция на магистралния водопровод от Червенаково. Тя обърна внимание, че ситуацията изисква отговорни и неотложни действия, които да бъдат набелязани в диалог на институциите и местните жители и към чието изпълнение да се пристъпи незабавно. Г-жа Захариева изложи детайлно своите искания, които бяха обсъдени. Кметове на населени места, засегнати от липсата на водоподаване, отправиха свои питания.

Управителят на „ВиК – Сливен“ ООД инж. Пламен Трифонов отговори на зададените въпроси и поднесе подробна информация за съществуващата ситуация. Мнение изказаха и присъстващите народни представители, като всеки от тях заяви готовност да съдейства. Бяха предложени варианти за преодоляване на проблемите в дългосрочен план с реализирането на проект, касаещ изместването трасето на Червенаковския водопровод, както и решение за временно водоподаване в засегнатите населени места.

В процеса на срещата се договори какво ще бъде предприето и бяха набелязани конкретни срокове.

До края на юли „ВиК – Сливен“ ООД се ангажира да изготви и подаде инвестиционно предложение, а със съдействието на народните представители да се проведе среща с ВиК холдинга и министъра на МРРБ за представяне на реалната ситуация и търсене на финансиране. Кметът на Общината г-жа Захариева отправи покана към инж. Пламен Трифонов да представи детайли пред Общински съвет Нова Загора и кметовете на селата за свършеното до момента и резултатите от него.

В края на срещата г-жа Захариев заключи: „Все пак има някаква яснота и надежда. Остава да продължим така, както сега с готовност да работим всички заедно, защото всички заедно представляваме хората и трябва да намерим механизма, с който да ги защитим в тази трудна ситуация и да помогнем.“